Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta päätti viime marraskuussa (14.11.2016), ettei Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistyksen ja Suomen Mainosjakajien Etujärjestö SME ry:n sopimaa osoitteettomien lähetysten erillisjakelua koskevaa työehtosopimusta voida vahvistaa yleissitovaksi. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU järjestää Turussa torstaina 26.1. kaksi tilaisuutta alueen mainosjakajille.  Osapuolten välinen työehtosopimus on jo kertaalleen vuonna 2010 vahvistettu yleissitovuutta vailla olevaksi. Viime marraskuussa […]

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on kevään aikana kiertänyt ympäri Suomea kertomassa mainostenjakajien edunvalvonnan tilanteesta ja palkkauksen perusteista. Oikeutta mainostenjakajille -tilaisuuksia on tähän mennessä pidetty kuudessatoista eri kaupungissa ja kevään mittaan tilaisuuksia järjestetään vielä Helsingissä, Raumalla, Tuusulassa, Porissa, Lohjalla ja Salossa. Tilaisuuksissa on käsitelty erityisesti sitä, mistä mainostenjakajien palkkakuopassa on kysymys. Monelle jakajalle on tullut […]

Helsingin hovioikeus on muuttanut käräjäoikeuden antamaa tuomiota mainostenjakajien palkkakiistassa. Hovioikeuden tuomio vahvistaa, että mainostenjakelualalla on ollut käytössä niin sanottu keltainen työehtosopimus, jonka ehdot on sanellut työnantaja. Käräjäoikeuden aiemman tuomion mukaan mainostenjakajien työnantajat saivat soveltaa mainostenjakajien palkkauksessa SME ry:n neuvottelemaa normaalisitovaa työehtosopimusta. SME ry:n neuvotteleman työehtosopimuksen palkkataso on merkittävästi alan yleissitovaa työehtosopimusta heikompi. Posti- ja logistiikka-alan […]

”Jos käräjäoikeuden tuomio jää voimaan, se tarkoittaa, että 2–3 euron palkkoja maksetaan nuorille ja maahanmuuttajille, jotka ovat työmarkkinoilla jo ennestään haavoittuvassa asemassa.” Näin tiivisti SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto mainostenjakajien palkkakiistan merkityksen työväenliikkeelle Kansanliike Vastavoiman seminaarissa 11. maaliskuuta. Vastavoiman ravintolaseminaari Oikeutta mainostenjakajille – Stoppi keltaisille liitoille! kokosi ravintola Milenkaan ammattiyhdistysaktiiveja ja muita kiinnostuneita keskustelemaan mainostenjakajien alipalkkauksesta. […]

Kansanliike Vastavoima laajentaa käynnissä olevaa Oikeutta mainostenjakajille -kampanjaansa. Talvella 2013 käynnistynyt kampanja tähtää torjumaan keltaiset ammattiliitot. Mainosten ja ilmaisjakelulehtien jakajat ovat yksi Suomen huonoimmin palkatuista työntekijäryhmistä. Jakelutyön tuntipalkaksi muodostuu vain muutama euro, eikä mainosten lajitteluun kuluvasta ajasta makseta palkkaa lainkaan. Helsingin käräjäoikeus antoi tammikuussa 2014 pitkään jatkuneessa mainostenjakajien palkkakiistassa tuomion, jolla se hyväksyi Suomen Mainosjakajien […]

Helsingin käräjäoikeus antoi 31. tammikuuta 2014 ratkaisunsa mainostenjakajien palkkakiistassa. Oikeus hylkäsi Helsingin Jakelu-Expertille työskennelleen mainostenjakajan palkkasaatavia koskevan kanteen. Ratkaisun mukaan työnantaja sai soveltaa mainostenjakajien palkkauksessa SME ry:n neuvottelemaa normaalisitovaa työehtosopimusta, jonka palkkataso on merkittävästi yleissitovaa työehtosopimusta heikompi. Posti-ja logistiikka-alan unionin mukaan tuomiosta on ilmoitettu tyytymättömyys käräjäoikeudelle. PAU:n tiedote Kansan Uutisten uutinen

Kansanliike Vastavoima käynnistää kampanjan mainosten ja ilmaislehtien jakajien laillisen palkan ja tasavertaisen kohtelun puolesta. Oikeutta mainostenjakajille -kampanjan tavoitteena on saada jakajat nostettua ylös palkkakuopasta. Jakeluyritysten tulee välittömästi ryhtyä maksamaan jakajille laillista palkkaa ja noudattamaan alan yleissitovaa työehtosopimusta. Mainosten ja ilmaislehtien jakajien palkka jää noin kolmeen euroon tunnissa, koska työnantaja kieltäytyy noudattamasta yleissitovaa sopimusta ja maksamaan […]